Welsh News — February 13, 2016 at 10:24 am — Updated: February 13, 2016 at 10:24 am

‘Treth brechdanau’ yn ‘nonsens’

by

Aelod cabinet Cyngor Caerffili yn dweud mai “nonsens” yw’r awgrym y gallai rhieni orfod talu ffi os yw eu plant yn dewis mynd a brechdanau i’r ysgol.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

68 queries in 2.047 seconds.