Welsh News — February 12, 2016 at 4:12 pm — Updated: February 12, 2016 at 4:12 pm

‘Treth brechdanau’ wedi cythruddo AC

by

Cynlluniau dadleuol yng Nghaerffili, a allai olygu y bydd rhieni yn cael eu gorfodi i dalu ffi os yw eu plant yn dewis mynd a brechdanau i’r ysgol, wedi cythruddo un AC Plaid Cymru.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

71 queries in 1.022 seconds.