Uncategorized — August 26, 2014 at 4:43 pm — Updated: August 26, 2014 at 4:43 pm

Torfeydd yn heidio i’r Rhyl ar gyfer gwledd o adloniant

by

Dros y penwythnos fe ddaeth miloedd o bobl i Arena Ddigwyddiadau y Rhyl i fwynhau gwledd o gerddoriaeth mewn dau ddigwyddiad rhad ac am ddim a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Ddinbych.

Denodd digwyddiad Prom ar y Prom, a gynhaliwyd ddydd Sul, oddeutu 12,000 o bobl i weld perfformiadau gan Collabro, enillwyr Britain’s Got Talent, Richard ac Adam, a gyrhaeddodd rownd derfynol Britain’s Got Talent, yn ogystal â pherfformiadau gan Rhys Meirion, Piantel, Sioned Terry a Graffiti Classic.

Ddydd Llun Gŵyl y Banc fe ddaeth oddeutu 2,500 o bobl allan i’r glaw mawr i gefnogi Gŵyl Ger y Môr. Dyma’r tro cyntaf i Gyngor Sir Ddinbych gynnal y digwyddiad sy’n dathlu’r diwylliant Cymreig. Cafwyd perfformiadau gan artistiaid Cymreig o fri fel Meinir Gwilym, y Moniars, Gwibdaith Hen Fran, Sunami a Gildas. A’r prif berfformiwr oedd neb llai na Bryn Fôn. 

Meddai Jamie Groves, Pennaeth Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden Sir Ddinbych: “Roedd digwyddiadau’r penwythnos yn llwyddiannus iawn. Mae Prom ar y Prom yn ddigwyddiad sefydledig sy’n denu miloedd o bobl pob blwyddyn ac roedd y perfformiadau eleni yn wych. Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol dros ben ac roedd yna deimlad braf o amgylch yr arena.

“Cafodd Gŵyl Ger y Môr ei sefydlu i hyrwyddo’r cyfoeth o dalent gerddorol sydd gennym ni yma yng Nghymru. Gan ganolbwyntio ar ddiwylliant yr iaith Gymraeg, hwn oedd y digwyddiad cyntaf o’i fath i’r Cyngor ei drefnu. Er gwaethaf rhagolygon y tywydd, heidiodd pobl i’r Rhyl, a bu i nifer fawr o bobl aros tan y diwedd i weld Bryn Fôn yn canu.

“Dylai’r tîm cyfan sydd wedi trefnu’r ddau ddigwyddiad gael eu llongyfarch am eu hymdrechion i ddarparu dau gyngerdd o’r radd flaenaf”.

Mae Tîm Digwyddiadau’r Cyngor bellach yn paratoi ar gyfer Sioe Awyr blynyddol y Rhyl, a fydd yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn a dydd Sul, 30 a 31 Awst. Yn ogystal â’r campau yn yr awyr, mi fydd yna hefyd arddangosfeydd ar y ddaear, awyrennau model, adloniant i blant a hwyl i’r teulu cyfan. Bydd y digwyddiad eleni hefyd yn rhan o arddangosfa Rhyfel Byd Cyntaf fawr y BBC.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Comments are closed.

66 queries in 1.019 seconds.