Welsh News — February 21, 2017 at 7:00 am — Updated: February 21, 2017 at 7:00 am

Ombwdsmon: Pryder am ymateb Cyngor wedi achos am gynilion

by

Ombwdsmon yn bryderus bod cyngor yn gwrthod talu arian i unigolyn yn eu gofal, ar ôl iddyn nhw fod yn esgeulus gyda’i gynilion.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

67 queries in 0.997 seconds.