Welsh News — February 24, 2016 at 11:04 am — Updated: February 24, 2016 at 11:04 am

Labeli presgripsiwn ar gael yn Gymraeg

by

Mae Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi cyfieithu 30 o rybuddion meddygol ar labeli presgripsiynau fydd ar gael i gleifion yn Gymraeg am y tro cyntaf.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

68 queries in 1.016 seconds.