Welsh News — January 28, 2016 at 6:49 am — Updated: January 28, 2016 at 6:49 am

Iechyd: Amseroedd aros yn hwy yng Nghymru

by

Amseroedd aros am ddiagnosis a thriniaethau yn y rhan fwyaf o’r categorïau allweddol yn y GIG, ar gyfartaledd, yn hirach yng Nghymru nag yr oeddynt yn Lloegr y llynedd.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

69 queries in 1.051 seconds.