Welsh News — September 13, 2017 at 3:53 pm — Updated: September 13, 2017 at 3:53 pm

Gyrrwr bws yn gwrthod taith i fachgen 11 oed heb ei bàs

by

Rhiant bachgen 11 oed wedi cwyno i Gyngor Sir Fynwy fod gyrrwr wedi gwrthod gadael ei mab ar fws ysgol gan nad oedd ganddo bàs cyfredol.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

71 queries in 1.004 seconds.