Cymraeg, Eisteddfod 2013 — July 10, 2013 at 12:37 pm — Updated: August 29, 2013 at 5:48 pm

Eisteddfod 2013: Maes D

by

maesd

Os ti’n dysgu Gymraeg, mae Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig rhai cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu ac ymarfer iaith. Bob flwyddyn, mae wyl yw annog a chefnogi dysgwyr newydd a pharhaus ym Maes D – pafiliwn arbennig i’r dysgwyr ar yr Maes gyda cyfle i cwrdd cyd-ddysgwyr ac i fwynhau adloniant a gweithagreddau,  yn ogystal â sesiynau blasu ar gyfer cyrsiau iaith dros Gymru.

If you’re learning Welsh, the National Eisteddfod offers a fantastic opportunity to both use the language and to learn it. Every year, the festival aims to encourage, develop and above all, welcome new and ongoing learners – so much so, they have their own pavillion on the Maes. During the week, Maes D offers a meeting place for Welsh learners and a chance to enjoy special entertainment and activities tailored for them, alongside free taster sessions for language courses across Wales.

DYDD SADWRN 3YDD AWST / SATURDAY 3RD AUGUST
1000 BLE I FYND A BETH I’W WELD?/WHERE TO GO, WHAT TO SEE?
1030 SEREMONI AGORIADOL/OPENING CEREMONY
1130 SALSA! – gweithdy gyda/workshop with Pam Evans Hughes
1230 SESIWN BLASU’R GYMRAEG/WELSH TASTER SESSION
1330 CYFLWYNO TYSYSGRIFAU CBAC/WJEC CERTIFICATES PRESENTATION
1430 CYFLWYNO TY PENDREF/TY PENDREF LITERATURE GROUP
1530 CWIS/QUIZ – Iwan Evans
1630 TECWYN IFAN

DYDD SUL 4ED AWST / SUNDAY 4TH AUGUST
1030 TAI CHI gyda/with Ed Fisher
1130 THEATR IEUENCTID CLWYD/CLWYD YOUTH THEATRE – caneuon gan/songs from Magdalen
1230 SESIWN BLASU’R GYMRAEG/WELSH TASTER SESSION
1330 MAM CYMRU: CATRIN O FERAIN?/MOTHER OF WALES: KATHERYN OF BERAIN?
1400 DAWNSIO GWERIN/FOLK DANCING
1500 SGILIAU SYRCAS I’R BLANT/CIRCUS SKILLS FOR CHILDREN
1600 YNYR LLWYD

DYDD LLUN 5ED AWST / MONDAY 5TH AUGUST
1000 BLE I FYND A BETH I’W WELD?/WHERE TO GO, WHAT TO SEE?
1030 SESIWN GLOYWI IAITH/GIVE YOUR WELSH A POLISH!
1130 FRANK GREEN – peintio tirwedd Lerpwl/painting the landscapes of Liverpool
1230 SESIWN BLASU’R GYMRAEG/WELSH TASTER SESSION
1330 SESIWN BLASU GWIN/GWINOLOGY WINE TASTING
1430 SIOE FASIWN FAGIAU FAWREDDOG/THE BIG BAG FASHION SHOW – Merched y Wawr
1500 BETH YW’R GORON A SEREMONI’R CORONI/WHAT IS THE CROWN AND THE CROWNING CEREMONY?
1530 LANSIO BLOG ARLEIN/ONLINE BLOG LAUNCH
1630 SEREMONI’R CORONI/CROWNING CEREMONY gyda sylwebaeth i’r ddysgwr/with learners’ commentary

DYDD MAWRTH 6ED AWST / TUESDAY 6TH AUGUST
1030 PARTI’R SISWRN – cor merched/women’s choir
1100 CHRISTINE JAMES – O DDYSGWR I ARCHDDERWYDD/FROM LEARNER TO ARCHDRUID
1130 CYFLWYNO GWOBRAU ADRAN Y DYSGWYR/LEARNER’S COMPOSITION PRIZES CEREMONY
1230 SESIWN BLASU’R GYMRAEG/WELSH TASTER SESSION
1330 MAES C yn cyflwyno/presents MIKE PARKER & SIMON THIRSK – awduron/authors
1430 THAITH I WLAD THAI/TALES FROM THAILAND – Bethan Gwanas
1530 GOSOD BLODAU/FLOWER ARRANGING – Sioned Rowlands
1630 LES BARKER A’R BAND

DYDD MERCHER 7FED AWST / WEDNESDAY 7TH AUGUST
1000 CYMDEITHAS CYMRU-ARIANNIN/WALES-ARGENTINA SOCIETY
1100 GWOBRAU DDYSGWYR HEDDLU GOGLEDD CYMRU/NORTH WALES POLICE PRIZES FOR LEARNERS
1130 CYFLWYNO ADNODDAU NEWYDD I DDYSGWYR/NEW LEARNERS’ RESOURCES
1230 SESIWN BLASU’R GYMRAEG/WELSH TASTER SESSION
1330 SEREMONI DE SIAPANEAIDD/JAPANESE TEA CEREMONY
1430 MERCHED Y WAWR YN ETHIOPIA/MERCHED Y WAWR IN ETHIOPIA – Gill Grifiiths & Branwen Niclas
1500 FFEINAL DYSGWYR YR FLWYDDYN/WELSH LEARNER OF THE YEAR FINAL (cyhoeddiad yr ennilwyr mewn Pafiliwn am 1900/winner’s announcement at 1900 in the Pavilion)
1530 HWB/CARIAD @ IAITH – Ioan Talfryn & Matt Johnson
1630 SEREMONI’R FEDAL RYDDIAITH – gyda sylwebaeth i ddysgwr/with learners’ commentary

DYDD IAU 8FED AWST / THURSDAY 8TH AUGUST
0900 RHAGBRAWF – LLEFARU UNIGOL AGORED I DDYSGWYR/PRELIMINARY – OPEN SOLO RECITATION FOR LEARNERS
1030 Y GYNGHANEDD gyda/with TWM MORYS
1130 SGETS NEU GYFLWYNIAD I DDYSGWYR/SKETCH OR PRESENTATION FOR LEARNERS
1130 GRWP CANU I DDYSGWYR/SINGING GROUP FOR LEARNERS
1500 DYSGWYR Y FLWYDDYN/WELSH LEARNER OF THE YEAR – YR ENNILYDD/THE WINNER
1530 – TLWS Y TIWTOR/THE TUTOR’S AWARD – YR ENNILYDD/THE WINNER
1600 – S4C yn cyflwyno/presents @TIFIACYW – DYSGU CYMRAEG GYDA’N GILYDD/LEARN WELSH TOGETHER
1630 DAFYDD IWAN

DYDD GWENER 9FED AWST / FRIDAY 9TH AUGUST
1030 STRAEON A CHWEDLAU/MYTHS AND FABLES – Fiona Collins
1130 DEWUD STORI I DDYSGWYR/STORYTELLING FOR LEARNERS
1200 UNAWD I DDYSGWR/SOLO FOR LEARNERS
1330 CASI WYN
1400 PARTI LLEFARU I DDYSGWYR/RECITATION PARTY FOR LEARNERS
1500 GOMEDI/COMEDY MERCHED Y WAWR
1530 PARTI LANSIO/LAUNCH PARTY – AGORED CYMRU
1605 BETH YW’R GADAIR A SEREMONI’R CADEIRIO?/WHAT IS THE CHAIR AND THE CHAIRING CEREMONY?
1630 SEREMONI’R CADEIRIO/CHAIRING CEREMONY gyda sylwebaeth i ddysgwyr/with learners’ commentary

DYDD SADWRN 10FED AWST/SATURDAY 10TH AUGUST
1030 CERDDI LLEOL/LOCAL POETRY – Aled Lewis Evans
1130 CLEDWYN ASHFORD – DYN Y BEL GRON/A LIFE IN FOOTBALL – gyda/with Dylan Jones
1230 SESIWN BLASU’R GYMRAEG/WELSH TASTER SESSION
1330 DYSGU’R ANTHEM GENEDLAETHOL/LEARN THE NATIONAL ANTHEM
1430 SESIWN GLOI/CLOSING SESSION
1500 GWYNETH GLYN

Am rhagor o wybodaeth ar digwyddiadau a gwasanethau i’r ddysgwyr yn ystod yr wythnos ‘Steddfod, ewch i www.eisteddfod.org
For more information on events, activities and services for learners during Eisteddfod week, visit www.eisteddfod.org

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

65 queries in 1.010 seconds.