Cymraeg, Eisteddfod 2013 — July 18, 2013 at 2:07 pm — Updated: August 29, 2013 at 5:48 pm

Eisteddfod 2013: Llwyfan y Maes / Maes Stage

by

llwyfanymaes

Fel rhan o’r gyfres fawr o gigs, cyngherddau a digwyddiadau a gynhelir yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych, bydd llawer o’r artistiaid a bandiau sy’n ymddangos ym Maes B a Chymdeithas yr Iaith gigs hefyd yn perfformio setiau byw rhad ac am ddim ar yr Llwyfan Perfformiad yn nghanol y Maes. Bob amser yn pleaser dorf, mae Llwyfan y Maes hefyd yn cynnig llwyfan ar gyfer top DJs iaith Gymraeg yn ogystal ag artistiaid newydd a rhai sy’n datblygu yn cystadlu yn y Brwydr y Bandiau Maes B eleni.

Ochr yn ochr â’r gerddoriaeth, mae Llwyfan Perfformio yn gartref i sioeau bob dydd gan raglenni plant S4C a’r Gymdeithas Ddawns Werin Genedlaethol Cymru. Yn ystod yr wythnos, bydd hefyd yn lleoliad ar gyfer diwrnod arbennig o berfformiadau byw fel rhagolwg ar gyfer Expo Cerddoriaeth Byd (WOMEX) yng Nghaerdydd yn mis Hydref.

As part of the wide range of gigs, concerts and events taking place during the week of the National Eisteddfod in Denbigh, many of the artists and bands appearing at Maes B and the Cymdeithas yr Iaith gigs will also be performing free live sets at the Performance Stage in the middle of the Maes. Always a crowd pleaser, Llwyfan y Maes also offers a platform for top Welsh language DJs as well as new and emerging acts competing in this year’s Maes B Battle of the Bands.

As well as the music, the Performance Stage plays host to daily shows from S4C’s children’s programming and the Welsh National Folk Dance Society. During the week, it will also be the venue for a special day of live performances as a preview for the World Music Expo (WOMEX) in Cardiff this October.

DYDD SADWRN 3YDD AWST / SATURDAY 3RD AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
1300 HEDGE GODS
1345 SIOE CYW S4C
1415 BAND PRES MELINGRIFFITH / MELINGRIFFITH BRASS BAND
1500 Y BANDANA
1600 YR EIRA
1700 YR AEYS

DYDD SUL 4ED AWST / SUNDAY 4TH AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
1300 KIZZY CRAWFORD
1345 SIOE CYW S4C
1500 TOM AP DAN
1600 MR HUW
1700 BREICHIAU HIR

DYDD LLUN 5ED AWST / MONDAY 5TH AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
1300 FFLUR DAFYDD
1345 SIOE CYW S4C
1415 ELIN FFLUR
1500 TRAC: TRADDODIADAU GERDDOROL CYMRU / MUSIC TRADITIONS WALES
1600 GWIBDAITH HEN FRAN
1630 CYSTADLEUWYR BRWYDR Y BANDIAU MAES B / BATTLE OF THE BANDS CONTESTANTS

DYDD MAWRTH 6ED AWST / TUESDAY 6TH AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
1300 Y MONIARS
1345 SIOE CYW S4C
1415 SIOE YSGOL TWM O’R NANT
1430 SIOE YSGOL PEN BARRAS
1445 CRIW’R LLAN
1500 TRAC: TRADDODIADAU GERDDOROL CYMRU / MUSIC TRADITIONS WALES
1600 BROMAS
1630 CYSTADLEUWYR BRWYDR Y BANDIAU MAES B / BATTLE OF THE BANDS CONTESTANTS

DYDD MERCHER 7FED AWST / WEDNESDAY 7TH AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
1300 COR MERCHED Y WERIN
1345 SIOE CYW S4C
1415 COR CYTGAN
1430 ENFYS
1445 TOCSIDO
WOMEX (World Music Expo) yn cyflwyno / presents… (gyda DJ Gareth Potter)
1500 TECWYN IFAN
1600 PLU
1650 GWYNETH GLYN
1740 GEORGIA RUTH WILLIAMS
1830 GAI TOMS
1930 COWBOIS RHOS BOTWNNOG
2030 CALAN

DYDD IAU 8FED AWST / THURSDAY 8TH AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
1300 COR MEIBION CWMANN / CWMANN MALE VOICE CHOIR
1345 GWYL LLEN PLANT (Children’s Literary Festival): STWNSH S4C v BARDD PLANT CYMRU (Aneirin Karadog)
1415 SIOE CYW S4C
MAES C yn cyflwyno / presents…
1500 DJs NYTH
1530 PHEENA
1630 SEN SEGUR
1730 R. SEILIOG
1830 Y PENCADLYS
1930 Y REU
2030 Y NIWL / DJs NYTH

DYDD GWENER 9FED AWST / FRIDAY 9TH AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
1300 YNYR LLWYD
1345 SIOE CYW S4C
1500 CWPWRDD NANSI
Maes C yn cyflwyno / presents…
1600 COLORAMA
1700 HUD
1800 ENDAF GREMLIN (‘siwpergrwp’ ‘Steddfod / Eisteddfod supergroup)
1900 SWNAMI
2015 EDWARD H DAFIS (perfformiad olaf erioed/last ever performance)
2200 DJ DYL MEI

DYDD SADWRN 10FED AWST / SATURDAY 10TH AUGUST
1200 CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU / WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY
Maes C yn cyflwyno / presents…
1300 GERAINT LOVGREEN A’R ENW DA
1400 AL LEWIS BAND
1500 JESSOP A’R SGWEIRI
1600 YR ODS
1700 BOB DELYN A’R EBILLION
1800 COR-I-OCI
1945 MAFFIA MR HUWS
2200 DJ DYL MEI

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

65 queries in 1.057 seconds.