Welsh News — October 19, 2017 at 12:57 pm — Updated: October 19, 2017 at 12:57 pm

Cynnydd o 10% mewn achosion trosedd yng Nghymru

by

Am y tro cyntaf mewn deg mlynedd mae nifer y troseddau sydd wedi eu cofnodi gan heddluoedd Cymru a Lloegr wedi codi dros 5m.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

69 queries in 1.058 seconds.