Welsh News — April 5, 2018 at 6:47 am — Updated: April 5, 2018 at 6:47 am

Cynllun i geisio lleihau lefel gordewdra plant y gogledd

by

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gyflwyno cynllun, wrth i ffigyrau ddangos fod 28.6% o blant y gogledd dros bwysau wrth ddechrau’r ysgol.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

68 queries in 0.996 seconds.