Welsh News — October 31, 2016 at 3:01 pm — Updated: October 31, 2016 at 3:01 pm

Cyn brifathrawes yng Ngheredigion yn cyfaddef camymddwyn

by

Gwrandawiad yn clywed fod cyn brifathrawes ysgol gynradd wedi cymryd arian oedd ar gyfer cardiau Nadolig ac ar gyfer cynnal eisteddfod yr ysgol.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

69 queries in 1.035 seconds.