S4C Newyddion

by / on April 27, 2017 at 4:35 pm / in S4C Newyddion

Newid amserlen S4C yn dod ag omnibws Pobol y Cwm yn ôl

Mi fydd omnibws wythnosol Pobol y Cwm yn cael ei dangos ar S4C unwaith eto, yn rhan o nifer o…

Read more ›
by / on April 13, 2017 at 11:02 am / in S4C Newyddion

Ffilmio’n dechrau cyn hir ar ddrama newydd ar y cyd rhwng S4C a BBC Cymru

Un Bore Mercher/Keeping Faith yw’r cyd-gomisiwn drama diweddaraf rhwng S4C a BBC Cymru, gydag Eve Myles yn chwarae’r brif rôl…

Read more ›
by / on April 7, 2017 at 9:47 am / in S4C Newyddion

S4C: Gwthio’r Ffiniau – Gweledigaeth ar gyfer y 10 mlynedd nesaf

Cyn cychwyn adolygiad Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon o Gylch Gorchwyl, Cyllidebu a Llywodraethiant S4C, fe gyhoeddodd y sianel heddiw…

Read more ›
by / on April 5, 2017 at 12:46 pm / in S4C Newyddion

Enillwyr Côr Cymru yn cael cynnig mynd i Eurovision

Bydd enillwyr Côr Cymru 2017 eleni yn cael cynnig mynd i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017….

Read more ›
by / on April 5, 2017 at 10:06 am / in S4C Newyddion

S4C yn ymuno â darlledwr o Siapan ym menter cyd-gynhyrchiad ‘Y Corff’

Mae S4C a’r darlledwr cyhoeddus Siapaneaidd NHK wedi cyhoeddi y byddan nhw’n cydweithio ar gyfres wyddoniaeth newydd bwysig. Fe fydd…

Read more ›
by / on April 4, 2017 at 6:08 pm / in S4C Newyddion

Prif Weithredwr S4C yn talu teyrnged i Dafydd Dafis

Mae Prif Weithredwr S4C wedi talu ternged i’r perffomiwr amryddawn Dafydd Dafis yn dilyn y newyddion trist am ei farwolaaeth.

Read more ›
by / on March 31, 2017 at 5:16 pm / in S4C Newyddion

Loteri Cymru yn cyhoeddi’r rhifau lwcus ar S4C

Bydd rhifau lwcus loteri newydd i Gymru yn cael eu cyhoeddi yn gyntaf ar S4C, yn rhan o bartneriaeth ddarlledu…

Read more ›
by / on March 24, 2017 at 10:26 am / in S4C Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn anrhydeddu Cantata Memoria

Mewn ymateb i’r newyddion fod Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood wedi eu cyflwyno gyda Gwobr Arbennig y Prif…

Read more ›
by / on March 21, 2017 at 7:11 pm / in S4C Newyddion

Datganiad S4C yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, Teresa May

Datganiad gan S4C:

“Mae S4C yn croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i sicrhau dyfodol S4C, a’r pecyn o fesurau a gyhoeddwyd heddiw…

Read more ›
by / on March 21, 2017 at 7:11 pm / in S4C Newyddion

Datganiad S4C yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, Teresa May

Datganiad gan S4C:

“Mae S4C yn croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i sicrhau dyfodol S4C, a’r pecyn o fesurau a gyhoeddwyd heddiw…

Read more ›
53 queries in 1.781 seconds.