Point FM Newyddion

by / on August 26, 2014 at 4:43 pm / in Point FM Newyddion

Torfeydd yn heidio i’r Rhyl ar gyfer gwledd o adloniant

Dros y penwythnos fe ddaeth miloedd o bobl i Arena Ddigwyddiadau y Rhyl i fwynhau gwledd o gerddoriaeth mewn dau ddigwyddiad rhad ac am ddim a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Ddinbych. Denodd digwyddiad Prom ar y Prom, a gynhaliwyd ddydd Sul, oddeutu 12,000 o bobl i weld perfformiadau gan Collabro, enillwyr Britain’s Got Talent, Richard ac Adam, a gyrhaeddodd rownd […]

Read more ›
by / on July 17, 2014 at 11:45 pm / in Point FM Newyddion

Bryn, Meinir a’i ffrindiau yn dod i’r Rhyl

  Am yr tro gyntaf erioed, bydd Y Rhyl yn cynnal dathliad o ddiwylliant Cymraeg a cherddoriaeth Gymraeg. Bydd Gwyl Ger y Môr fod cyngerdd Gŵyl y Banc yn dangos goreuon o dalent Cymru o fyd pop, roc, clasurol a gwerin. Mae’n digwyddiad cyntaf o’i fath i’w gynnal gan Gyngor Sir Ddinbych ac yr digwyddiad Cymreig mawr cyntaf yn y dref […]

Read more ›
by / on July 10, 2014 at 5:45 pm / in Point FM Newyddion

Y Cyngor yn llongyfarch ei Arweinydd ar ei benodiad gydag S4C

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi llongyfarch ei Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans ar ei benodiad i Fwrdd y darlledwr Cymraeg S4C. Cafodd y Cynghorydd Evans ei ddewis yn dilyn proses ddethol drylwyr ac roedd yn un o dri aelod newydd a ddewiswyd ar gyfer y Bwrdd. Mae hefyd wedi cael ei benodi’n Gadeirydd Pwyllgor Craffu’r Bwrdd. Dywedodd Dr Mohammed Mehmet, […]

Read more ›
by / on July 10, 2014 at 1:14 am / in Point FM Newyddion

Ar streic: sector cyhoeddus yn cerdded allan

Mae miloedd o weithwyr y sector cyhoeddus ar draws Arfordir Gogledd Cymru wedi mynd ar streic mewn anghydfod parhaus dros cyflog a phensiynau. Mae diwrnod o weithredu sy’n cynnwys Unite, Unsain, GMB, Undeb Cenedlaethol yr Athrawon ac Undeb y Brigadau Tân yw’r mwyaf i gyrraedd y rhanbarth mewn dros ddegawd, sy’n effeithio ar ysgolion, llyfrgelloedd a’r gwasanaethau cyngor a’r brys. […]

Read more ›
by / on July 7, 2014 at 12:23 am / in Cymraeg, Point FM Newyddion, Welsh News

Cartref gofal ‘esgeulus’ cau i lawr

Mae cartref gofal yn Abergele wedi cau i lawr ar ôl beirniadaeth gan arolygwyr. Roedd yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru hyd i dystiolaeth o amodau esgeulustod a gwael pan fyddant yn cynnal gwiriadau ar hap ar Ty Amber yn Rhagfyr 2013 a mis Mawrth eleni. Mae rhai o’r 24 o drigolion eu symud i ffwrdd oddi wrth y cyfleuster […]

Read more ›
by / on July 4, 2014 at 3:11 am / in Point FM Newyddion

Rhagarweiniad i Eisteddfod y Môr

Mae’r diweddar Ray Gravell yn mynnu tro ar ol tro ‘West is Best’. Pan fyddwch yn edrych ar y dewis o leoliad ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, mae’n anodd i anghytuno. Mewn cyferbyniad llwyr i ŵyl bythgofiadwy y llynedd o dan gysgod y Bryniau Clwyd yn Ninbych, mae’r Brifwyl ei gymryd i arfordir Gorllewin Cymru, yn ol i’r lleoliad sy’n […]

Read more ›
by / on July 4, 2014 at 2:54 am / in Cymraeg, Point FM Newyddion, Welsh News

Toriadau gyngor: arweinydd yn siarad allan

Mae arweinydd Cyngor Sir Ddinbych wedi ymosod ar y Llywodraeth Cymru, ar ôl awdurdodau lleol yn rhybuddio i baratoi ar gyfer toriadau yn y gyllideb. Mae Cynghorydd Hugh Evans wedi dweud wrth aelodau’r cynulliad yng Ngogledd Cymru y byddai angen i’r sir i ddod o hyd i £3 milliwn arall o arbedion ar ôl yn awgrymu gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths, […]

Read more ›
by / on July 4, 2014 at 2:42 am / in Cymraeg, Point FM Newyddion, Welsh News

Arthur Jones: gwylnos yn y dref fel chwilio barhau

Mae gwylnos golau cannwyll wedi ei gynnal yn Ninbych i nodi bythefnos ers diflaniad Arthur Jones. Mae tua 400 o bobl yn troi allan yn y Angel yn Sgwâr y Goron ar nos Iau mewn digwyddiad i godi arian ar gyfer ei deulu. Nid yw 73 oed o Bwll y Grawys wedi cael ei clywed gan ers iddo anfon cerdyn […]

Read more ›
by / on July 4, 2014 at 2:35 am / in Cymraeg, Point FM Newyddion, Welsh News

Hachub yng Ngwersyll ‘Jam Butty’

Mae ymgyrchwyr wedi ennill eu brwydr i achub gwersyll gwyliau plant y Salford ym Mhrestatyn. Roedd y Gwersyll ‘Jam Butty’ fod i gau ar ôl 88 mlynedd – ond mae rheolaeth ar safle Ffordd Buddug wedi penderfynu i wrthdroi ei benderfyniad ar ôl ymgyrch proffil uchel gan Nick Abbott o Ordsall, sy’n dweud mae digon o arian wedi cael ei godi […]

Read more ›
by / on July 4, 2014 at 2:27 am / in Cymraeg, Point FM Newyddion, Welsh News

Pryderon ariannol yn ysgol uwchradd Gatholig

Mae adroddiad newydd wedi datgelu pryderon ynghylch sefydlogrwydd ariannol yn Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones yn y Rhyl yn dal i fod. Ar dydd Mercher diwethaf, mae cynghorwyr yn trafod sut mae gan yr ysgol eto i osod yn llawn ei chynllun adfer ar gyfer mynd i’r afael â diffyg yn y gyllideb. Yn fis Hydref diwethaf, mae cynlluniau i […]

Read more ›
82 queries in 1.411 seconds.