Welsh News

by / on June 24, 2017 at 5:22 pm / in Welsh News

Beth yw cynllun trac rasio Glyn Ebwy?

Cynllun trac rasio Glyn Ebwy – beth yw’r bwriad, ble ‘dyn ni arni, a pha mor agos yw’r prosiect at y llinell derfyn?

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 5:09 pm / in Welsh News

Apêl am wybodaeth wedi gwrthdrawiad ‘difrifol’ yn Sir Conwy

Heddlu’r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ‘difrifol’ ger Cerrigydrudion, Sir Conwy.

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 4:37 pm / in Welsh News

Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2018 yn swyddogol

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 wedi cael ei chyhoeddi’n swyddogol gyda seremoni a gorymdaith drwy ganol y brifddinas.

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 3:09 pm / in Welsh News

Dau gynllun hydro newydd yn agor ym Methesda a Llanberis

Agoriad dau gynllun hydro cymunedol yng ngogledd Cymru ble fydd pobl yn derbyn eu cyflenwad trydan drwy ddefnyddio dŵr glaw sy’n disgyn yn Eryri.

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 12:47 pm / in Welsh News

Cyfle i gamu yn ôl i’r Oesoedd Canol yng Nghonwy

Cyfle i brofi bywyd canoloesol yng Nghonwy fel rhan o benwythnos o ddigwyddiadau ym marchnata Cymru fel ‘gwlad y chwedlau’.

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 12:28 pm / in Welsh News

Y Llewod yn colli i ‘dim sbesial’ iawn

Ymateb Gohebydd Rygbi BBC CYmru, Gareth Charles i berfformiad Y Llewod yn erbyn Seland Newydd

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 11:32 am / in Welsh News

Naw o fenywod yn cael eu hordeinio gan Esgob Llanelwy

Cynnal gwasanaeth arbennig yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ddydd Sadwrn i ordeinio naw o fenywod.

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 10:59 am / in Welsh News

Seland Newydd 30-15 Y Llewod

Crasfa i’r Llewod yn erbyn Seland Newydd yn y gêm brawf gyntaf yn Auckland.

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 9:11 am / in Welsh News

Pwmp calon artiffisial cyntaf ym Mhrydain gam yn nes

Gwyddonwyr o Gymru yn dweud eu bod gam yn nes at greu’r pwmp calon artiffisial cyntaf ym Mhrydain.

Read more ›
by / on June 24, 2017 at 8:41 am / in Welsh News

‘Diffyg cefnogaeth’ i gleifion ag afiechydon ysgyfaint

Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint yn dweud bod diffyg cefnogaeth i gleifion yng Nghymru ag anawsterau anadlu ac afiechydon yr ysgyfaint.

Read more ›
53 queries in 1.924 seconds.