Welsh News

by / on November 23, 2017 at 3:05 pm / in Welsh News

Honiadau pellach o gamdriniaeth gan fynach ar Ynys Bŷr

Heddlu Dyfed-Powys yn cadarnhau eu bod yn ymchwilio i honiadau pellach o gam-drin rhyw hanesyddol gan fynach ar Ynys Bŷr.

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 2:43 pm / in Welsh News

Yr artist o Gymru a’i fywyd newydd yn yr Eidal

Dewi Tudur a’ i gariad at yr Eidal

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 2:21 pm / in Welsh News

Bwlio: ACau Llafur yn galw am ymchwiliad annibynnol

BBC Cymru yn deall bod rhai AC Llafur eisiau ymchwiliad annibynnol yn edrych ar yr honiadau o fwlio o fewn Llywodraeth Cymru.

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 1:56 pm / in Welsh News

Cynghorau i ddileu ffioedd claddu ac amlosgi plant

Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod wedi llunio cytundeb i ddileu ffioedd claddu ac amlosgi ar gyfer plant yng Nghymru.

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 1:38 pm / in Welsh News

Galw am beidio gorfodi cynghorau Cymru i gydweithio

Pennaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn galw ar y llywodraeth i beidio â gorfodi cynghorau i gydweithio.

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 1:15 pm / in Welsh News

Gweithwyr cwmni bysiau Express Motors, Penygroes yn y llys

Saith o ddynion wedi ymddangos ger bron llys yng Nghaernarfon, wedi eu cyhuddo o droseddau yn ymwneud a thwyll ariannol.

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 1:12 pm / in Welsh News

Mae John Hughes yn un o bobl fusnes y dref

John Hughes, un o berchnogion busnes Llangefni, yn disgrifio’r llifogydd

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 12:44 pm / in Welsh News

Cymru’n cyhoeddi’r tîm i herio Seland Newydd

Cymru’n gwneud tri newid i’r tîm gafodd eu trechu gan Awstralia bythefnos yn ôl ar gyfer y gêm yn erbyn Seland Newydd ddydd Sadwrn.

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 12:26 pm / in Welsh News

Sion Edwards yn gadael Clwb Pêl-droed Dinas Bangor

Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi cadarnhau fod un o hoelion wyth y clwb wedi gadael.

Read more ›
by / on November 23, 2017 at 12:25 pm / in Welsh News

Drinker diagnosed with brain damage from alcohol

A former factory worker with the diagnosis says “I’m surprised how much alcohol I could consume”.

Read more ›
58 queries in 2.160 seconds.