Welsh News

by / on January 18, 2018 at 10:03 am / in Welsh News

Cannoedd heb drydan dros Gymru wedi gwyntoedd cryf

Nifer o gartrefi yn colli eu cyflenwad trydan a rhybudd y gall gwyntoedd cryfion achosi oedi i drafnidiaeth.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 9:37 am / in Welsh News

Clwb Ifor Bach yn ceisio atal towtiaid drwy docyn digidol

Clwb nos yng Nghaerdydd i werthu tocynnau digidol i geisio atal rhai sy’n gwerthu tocynnau ymlaen am lawer mwy na’u gwerth gwreiddiol.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 9:22 am / in Welsh News

Tywysog Harry a Meghan Markle i ymweld â Chaerdydd

Bydd y Tywysog Harry a’i ddyweddi Meghan Markle yn ymweld â Chymru gyda’i gilydd am y tro cyntaf ddydd Iau.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 9:08 am / in Welsh News

Chwech yn yr ysbyty wedi tân cartref gofal ger Llanrwst

Chwech o bobl yn yr ysbyty ar ôl tân dros nos mewn cartref gofal yn Nyffryn Conwy.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 9:08 am / in Welsh News

To ‘wedi dymchwel’ ar ôl tân cartref gofal Pandy Tudur

Cynghorydd, Garffild Lloyd Lewis, yn disgrifio’r olygfa wedi tân cartref gofal Pandy Tudur.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 8:27 am / in Welsh News

Rhybudd CNC am ‘lefel isaf erioed’ pysgod mewn afonydd

Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhybuddio bod nifer yr eogiaid a sewin ar eu lefel isaf erioed, wrth iddyn nhw ymgynghori ar reolau newydd.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 8:19 am / in Welsh News

Staff safety fears at Wrexham’s HMP Berwyn super-prison

Less than a year after it opened, some staff at the £250m HMP Berwyn claim it is unsafe.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 8:06 am / in Welsh News

‘Croeso’ gan staff i brif weithredwr newydd yr Urdd

Prif Weithredwr newydd yr Urdd, Siân Lewis, wedi cael “croeso cynnes” ers dechrau’r swydd wedi ymadawiad Sioned Hughes.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 7:59 am / in Welsh News

Cwestiynau i adnabod Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis

Cwestiynau i ddod i adnabod Prif Weithredwr newydd yr Urdd yn well.

Read more ›
by / on January 18, 2018 at 7:48 am / in Welsh News

Rhybudd fod risg diogelwch unedau brys yn ‘annerbyniol’

Ymgynghorwyr brys ysbytai Cymru yn rhybuddio Carwyn Jones fod diogelwch yn cael ei beryglu “i raddau annerbyniol.”

Read more ›
60 queries in 1.361 seconds.