Welsh News

by / on July 28, 2017 at 3:30 pm / in Welsh News

James Corfield: Gofyn i’r cyhoedd gadw i ffwrdd

Heddlu Dyfed Powys yn gofyn i wirfoddolwyr gadw i ffwrdd o’r chwilio am ddyn ifanc aeth ar goll o’r Sioe Frenhinol ddechrau’r wythnos.

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 3:23 pm / in Welsh News

Adroddiad arbennig: ‘Yr Arwr’

Adroddiad arbennig i gofio 100 mlynedd ers marwolaeth y bardd Hedd Wyn

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 3:13 pm / in Welsh News

Andrew RT Davies: Cynllun parc moduro yn ‘sinigaidd’

Cyhuddo’r llywodraeth o geisio bwrw ‘mlaen gyda chynlluniau ar gyfer parc moduro £100m Glyn Ebwy, cyn cwblhau cynllun busnes.

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 3:01 pm / in Welsh News

Arestio dyn wedi gwrthdrawiad car a cherddwr Caerdydd

Dyn wedi ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad ffordd rhwng car a cherddwr yng Nghaerdydd.

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 2:06 pm / in Welsh News

James Corfield: Volunteers asked to stay away from search

Dyfed-Powys Police asks public to stay away from search for missing James Corfield because of safety fears.

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 12:15 pm / in Welsh News

Ebbw Vale automotive park ‘promise waiting to be broken’

Tories claim Ebbw Vale automotive plan is being pushed through before a business case is finalised.

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 11:22 am / in Welsh News

£4m ar gyfer gorsaf drenau newydd yn Bow Street

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi eu bod yn darparu bron i £4m i adeiladu gorsaf drenau newydd yn Bow Street, Ceredigion.

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 10:43 am / in Welsh News

Cwis: Hŷn neu iau?

Pa enwogion yw’r hynaf… neu’r ifancaf? Oriau o hwyl i’r teulu oll!

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 10:34 am / in Welsh News

Pryder pennaeth adran am y nifer sy’n astudio Cymraeg

Pennaeth Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd sydd ar fin rhoi gorau i’w swydd, yn pryderu am y nifer sydd yn astudio’r pwnc ar lefel uwch.

Read more ›
by / on July 28, 2017 at 10:34 am / in Welsh News

Cyhoeddi enw bachgen 17 oed fu farw ger Capel Curig

Cyhoeddi enw bachgen 17 oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a bws mini ar yr A4086 ger Capel Curig.

Read more ›
53 queries in 2.197 seconds.