Ffeil Cyhoeddus

Pwy ydym ni?

Yn ystod yr haf 2007, fel rhan o raglen dreigl i ehangu mynediad i’r tonnau awyr ac annog twf darlledu lleol a chymunedol, cyhoeddodd OFCOM ei fwriad i ddyfarnu Trwyddedau Radio Cymunedol, gan gynnwys tair trwydded ar gyfer gwasanaethu ardaloedd penodol yng Ngogledd Cymru. Gwahoddwyd ceisiadau gan bartïon â diddordeb yn Wrecsam, y Rhyl a Llandudno.

Yn 2008, yn dilyn cais gan y sawl a ddaeth yn ddiweddarach yn Gyfarwyddwr yr Orsaf, dyfarnwyd trwydded i Radio Elwy (Pwynt FM Cyf/Point FM Ltd) i ddarlledu i gymunedau’r Rhyl a’r cylch, gan gynnwys Prestatyn, Llanelwy, Rhuddlan ac Abergele. Ar ôl chwilio manwl am gartref addas ar gyfer yr orsaf newydd, dechreuodd Pwynt FM ddarlledu ym mis Mawrth 2010 o stiwdios a sefydlwyd mewn hen ystafell ddawnsio mewn gwesty yn y Rhyl. Yn anffodus, o ganlyniad i lifogydd difrifol yn yr adeilad roedd yn rhaid adleoli’r orsaf ar frys, yn gyntaf i stiwdios dros dro yn Nhraeth y Ffrith, Prestatyn ac yna i’w chartref bresennol mewn stiwdios pwrpasol, parhaol ym Mhen Gorllewinol Ffordd Wellington, y Rhyl.

Beth rydym yn ei wneud?

O’r cychwyn cyntaf aeth gwirfoddolwyr ac aelodau o’r tîm ati i sefydlu menter ddarlledu gymunedol fywiog a hyfyw a fyddai’n pwysleisio cryfder y gymuned y mae’n rhan ohoni, gan gyfrannu at, ac adlewyrchu’r gymuned honno. Gwneir hyn drwy ddarlledu mewn ffordd agored, hygyrch a chalonogol gyda phwyslais ar raglenni o ansawdd, darpariaeth ddi-dor a bod yn gwbl agored i gyfranogiad a rhyngweithiad y gynulleidfa. Mae rhwydweithio cymdeithasol, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon e-bost i gyd yn agored i’r gynulleidfa a’r cyflwynydd fel ei gilydd. Yn ychwanegol at hyn, bydd yr orsaf yn mynd yn uniongyrchol at y gymuned drwy gynnal darllediadau allanol rheolaidd o amrywiaeth o leoliadau.

Mae Pwynt FM yn darlledu yn Gymraeg a Saesneg gan ganolbwyntio ar newyddion, safbwyntiau a sgwrsio. Erbyn hyn mae hunaniaeth a chynulleidfa’r orsaf wedi cynyddu’n anhygoel, gydag adborth gan wrandawyr o dros 34 o wledydd ar draws y byd – yn cynnwys aelodau’r Cymrodorion – y gymuned Gymreig dramor. Rydym yn falch o’r cyfle i dalu’n ôl i’n gwrandawyr am eu ffydd ynom a gobeithiwn mai ni fydd y Pwynt cyntaf y byddwch yn troi ato ar eich radio..

WATCH: Eisteddfod Genedlaethol 2016 – video highlights

Share this story:

caffimaespanorama

We usually bring you the Sounds of the Maes when Point FM goes to the Eisteddfod – but as an extra treat, here’s a little selection of videos from the 2016 event in Abergavenny.

For our (audio) interviews from around the Maes, click here.

A look inside and outside Evolution – the brand new, modernised pavilion which debuted for the first time at the 2016 Brifwyl in Abergavenny.

The psychedelic HMS Morris performing ‘Mae Mor Mawr yn Ddu’ on the Maes Stage.

Sŵnami on the Maes Stage after winning the Welsh Language Album of the Year award.

A standing ovation greets Aneirin Karadog as he’s led around the Maes after winning the Dic Jones Chair.

Folk music from Y Ty Gwerin (The Folk Hut) courtesy of Alaw.

Legendary girl group Eden perform the Bando classic ‘Space Invaders’ on the Maes Stage.

More from Eden – this time, their own signature track, ‘Paid â Bod Ofn’!

Share this story:

Urdd Eisteddfod 2015: local results

Share this story:

urddeisteddfod2015header

Once again, Welsh youth shone as Caerphilly played host to the 2015 Urdd National Eisteddfod, the biggest festival of its kind in Europe.

Over 88,000 people visited the Maes at Llancaiach Fawr Manor – and hundreds of people from across the North Wales Coast and the Vale of Clwyd played their part – taking part in stage, homework and arts competitions.

 

Many congratulations to everyone who took part – all roads now lead to Flint in 2016. Llongyfarchiadau i bob un sy’n wedi cystadlu a wedi ennill – a wel a chi yn Sir y Fflint yn 2016!

PAVILION COMPETITIONS
Monday 25th May

SOLO RECITATION (YEAR 2 AND UNDER)
3rd) Matthew Cai Humphreys, Ysgol Pen Barras, Ruthin

SOLO RECITATION (YEARS 3 AND 4)
3rd) Evie Hesketh, Ysgol Carrog, Carrog nr. Corwen

VOCAL ENSEMBLE (YEAR 6 AND UNDER)
2nd) Ysgol Pen Barras, Ruthin

CERDD DANT PARTY (UNISON – YEAR 6 AND UNDER)
2nd) Ysgol Twm o’r Nant, Denbigh

CHOIR (YEAR 6 AND UNDER – SCHOOLS WITH LESS THAN 150 PUPILS)
1st) Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, Llanfair Dyffryn Clwyd nr. Ruthin

Tuesday 26th May
SOLO RECITATION (YEARS 5 AND 6)
1st) Jac O.G. Williams, Ysgol Twm o’r Nant, Denbigh

BRASS SOLO (YEAR 6 AND UNDER)
3rd) Joshua Glover, Ysgol Pen Barras, Ruthin

UNISON PARTY (YEAR 6 AND UNDER – SCHOOLS WITH OVER 50 PUPILS)
2nd) Ysgol Pen Barras, Ruthin

CERDD DANT CHOIR (YEAR 6 AND UNDER)
1st) Ysgol Pen Barras, Ruthin

Wednesday 27th May
CERDD DANT PARTY (UNISON – YEAR 6 AND UNDER: AREA COMPETITION)
1st) Adran Dinbych, Denbigh

SOLO FOLK SONG (YEARS 7-9)
2nd) Erin Jones, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

Thursday 28th May
CERDD DANT SOLO (YEARS 7-9)
1st) Llio Meirion Rogers, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

GIRLS SOLO (YEARS 7-9)
2nd) Llio Meirion Rogers, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

BOYS SOLO (YEARS 7-9)
2nd) Owain John Jones, Llansannan

CERDD DANT PARTY (YEARS 7-9)
3rd) Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

GIRLS PARTY (YEARS 7-9)
2nd) Ysgol Glan Clwyd, St Asaph

Friday 29th May
CERDD DANT SOLO (YEAR 10 & UNDER 19s)
2nd) Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Glan Clwyd, St Asaph

SOLO RECITATION (YEAR 10 & UNDER 19s)
3rd) Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Glan Clwyd, St Asaph

DUET (YEAR 10 & UNDER 19s)
2nd) Celyn Llwyd & Ruth Erin, Ysgol Glan Clwyd, St Asaph

BOYS SOLO (YEAR 10 & UNDER 19s)
2nd) Dafydd Jones, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

CERDD DANT TRIO OR QUARTET (YEAR 10 & UNDER 19s)
1st) Ysgol Glan Clwyd, St Asaph

Saturday 30th May
FOLK SONG SOLO (19-25 YEAR OLDS)
1st) Steffan Rhys Hughes, Denbigh
2nd) Ceri Haf Roberts, Henllan

SOLO RECITATION (19-25 YEAR OLDS)
1st) Steffan Rhys Hughes, Denbigh

CERDD DANT SOLO (19-25 YEAR OLDS)
1st) Steffan Rhys Hughes, Denbigh
2nd) Ceri Haf Roberts, Henllan

ARTS, DESIGN AND TECHNOLOGY COMPETITIONS
2D CREATIVE WORK (SOLO – YEARS 7-9)
3rd) Lois Mererid Hughes, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

2D CREATIVE GROUPWORK (YEAR 2 AND UNDER)
1st) Caron and Sion Evans, Ysgol Bro Aled, Llansannan nr. Denbigh

3D CREATIVE GROUPWORK (YEAR 2 AND UNDER)
3rd) Aaron, Robert, Jac and Ciaran, Ysgol Carreg Emlyn, Ruthin

3D CREATIVE GROUPWORK (YEARS 7-9)
1st) Miriam, Anna, Fflur and Elin, Ysgol Glan Clwyd, St Asaph

CERAMICS/POTTERY GROUPWORK (YEAR 2 AND UNDER)
1st) Eve, Alana, Hollie, Elaine and Lily, Ysgol Babnabod Glan Gele, Abergele

2D PICTURE (YEARS 3-6 – SPECIAL NEEDS)
3rd) Garmon Edwards-Jones, Ysgol Pant Pastynog, Prion nr. Denbigh

PRINTING (YEARS 3 & 4)
2nd) Garmon Edwards, Ysgol Betws Gwerful Goch, Corwen

COMPUTER GRAPHICS (YEARS 7-9)
2nd) Sioned Bronwen Cordiner, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

2D DRAWINGS (YEAR 6 AND UNDER)
2nd) Iwan Dafydd Moores, Ysgol Pant Pastynog, Prion nr. Denbigh

MASK OR PUPPET (YEARS 7-9)
1st) Lois Mererid Hughes, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

PRINTING/DECORATION ON FABRIC (YEAR 2 AND UNDER)
3rd) Lucy Stubbs, Ysgol y Llys, Prestatyn

2D CREATIVE TEXTILE WORK (YEARS 5 AND 6)
1st) Gwenno Lightfoot, Ysgol Pentrecelyn, Pentrecelyn nr. Ruthin

2D CREATIVE TEXTILE GROUPWORK (YEAR 2 AND UNDER)
1st) Iwan, Tomos, Dafi and Mari, Ysgol Twm o’r Nant, Denbigh

3D CREATIVE TEXTILE WORK (YEARS 5 AND 6)
3rd) Ned Williams, Ysgol Pen Barras, Ruthin

3D CREATIVE TEXTILE WORK (YEARS 7-9)
3rd) Miriam Owen, Ysgol Glan Clwyd, St Asaph

KNITTING/CROCHET (YEARS 5 AND 6)
1st) Alis Clwyd Davies, Ysgol Pant Pastynog, Prion nr. Denbigh

WEAVING GROUPWORK (YEARS 3 AND 4)
3rd) Dylan and Tom, Ysgol Carreg Emlyn, Ruthin

COLOUR PRINT (YEARS 3 AND 4)
1st) Lewys Price, Ysgol Betws yn Rhos, Betws yn Rhos nr. Abergele

MONOCHROME PRINTS SELECTION (YEAR 2 AND UNDER)
3rd) Martha Price, Ysgol Betws yn Rhos, Betws yn Rhos nr. Abergele

JEWELLERY (YEARS 3 AND 4)
2nd) Hanna Eluned Llwyd Tudor, Ysgol Pen Barras, Ruthin

JEWELLERY (YEARS 5 AND 6)
2nd) Sali Rees Hughes, Ysgol Pen Barras, Ruthin

Share this story:

Rhyl FC’s Europa League hopes continue

Share this story:

Rhyl FC are this weekend’s visitors to Bastion gardens as they face a relegation threatened Prestatyn Town.

Pestatyn are facing a battle for the drop just two after winning the Welsh Cup for the first time in their history, while Rhyl are battling Carmarthen Town for the 7th spot in the league to guarantee a Europa League qualification spot.

The Lilywhites are travelling on the back of a Welsh Cup quarter final win were they will face Newtown in the Semi Final on the first weekend of April.

Prestatyn however come back home after losing 4-3 to GAP Connah’s Quay the last time out.

The last time both sides faced each other at the end of January Rhyl ran out 2-1 winners at the Corbett Sports Stadium so Prestatyn have as much to play for as the away side.

Share this story:

Rhyl FC chasing Europa League spot

Share this story:

After Sundays win over Carmarthen Town in the FAW Welsh Cup Rhyl’s chances of a place in next season’s Europa League have increased.

Following the 2-1 win at Carmarthen Town Rhyl now have an away fixture in the semi-final of a competition they won last in 2006. The league also has the opportunity for the Lilywhites to progress to the qualification stages of Europe’s second trophy competition with 7th place firmly up for grabs.

With six league games to go Rhyl have to face everybody in the lower section of the league with a, what could be, vital game on the 11th April against current 7th place team, Carmarthen Town.

Next up though is two derby games against Bangor City this Saturday at the Corbett Sport Stadium and then a short trip to Bastion Gardens taking on Prestatyn Town on the 20th March. Both sides will be tough as both are currently in the relegation zone.

Rhyl’s last game before the semi-final is a home tie to GAP Connah’s Quay on 28th March with the Newtown tie being on the weekend of the 4/5 April.

Following the Welsh Cup game Rhyl then take on Carmarthen Town and then the final two games of the season include the final home game with Rhyl entertaining Cefn Druids on 18th April and then the final game of the season see’s the Lilywhites travel to Bangor in a fixture which could see the home side already relegated from the Welsh Premier League.

Share this story:

Monolog ‘Anweledig’ yn mynd ar daith

Share this story:
anweledig

Ffion Dafis yn perfformio ‘Anweledig’

Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, mae’r cynhyrchiad Cwmni’r Frân Wen yn dychwelyd i Sir Dinbych fel rhan o daith genedlaethol dros Gymru.

Roedd ‘Anweledig’ a berfformiwyd am y tro cyntaf ar y Lle Celf yn Ninbych. Mae’n monolog bwerus gan Aled Jones Williams am brofiad dynes ganol oed yn wynebu iselder dwys yw ‘Anweledig’. Mae anallu y bobl o’i chwmpas i ddeall y salwch yn ategu at wewyr meddwl Glenda. Dyma berfformiad cignoeth a dirdynnol gan Ffion Dafis ond er gwaethaf erchylldra sefyllfa Glenda, mae yma ddogn hael o hiwmor ffraeth gan y dramodydd. Disgrifiodd yr adolygydd theatr, Lowri Haf Cooke, y perfformiad fel “uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych”.

Roedd y daith yn bosibl ar ôl Cwmni Frân Wen ennill arian ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. I gyd-fynd  â’r daith , mae Lisa Jên Brown o 9Bach wedi ei chomisiynu i gyfansoddi cerddoriaeth gefndirol i’r perfformiad. Crëwyd gwisg a darn o gelf yn gefnlen i’r perfformiad gan Mirain Fflur, enillydd eleni y Ysgoloriaeth Celfyddydau Gain yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala.

Dyma gyfle arbennig i brofi theatr Gymraeg ar ei gorau. Bydd yn cael ei berfformio yn y Nghanolfan Gymunedol Llanfwrog, Rhuthun am 7.30yh ar nos Iau, 17eg Orffennaf 2014. Am tocynnau ymlaen llaw, ffoniwch 01248 715 048. Noder bod y perfformiad yn addas ar gyfer yr oedran 13+.

Am rhagor o fanylion ar daith ‘Anweledig’, gan gynnwys perfformiadau yng Nghaernarfon, Llangefni a Llandudno, ewch ar-lein ar gwefan anweledig.com neu www.franwen.com

anweledigposter

Share this story:

Cartref gofal ‘esgeulus’ cau i lawr

Share this story:
amberhouse

Ty Amber, Abergele

Mae cartref gofal yn Abergele wedi cau i lawr ar ôl beirniadaeth gan arolygwyr.

Roedd yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru hyd i dystiolaeth o amodau esgeulustod a gwael pan fyddant yn cynnal gwiriadau ar hap ar Ty Amber yn Rhagfyr 2013 a mis Mawrth eleni.

Mae rhai o’r 24 o drigolion eu symud i ffwrdd oddi wrth y cyfleuster ar ôl adolygiad o’u hanghenion gan Gyngor Sir Conwy. Mae rheolwr y cartref, Eleri Clarke, ymddiswyddodd bythefnos ar ôl yr arolygiad cychwynnol.

Dechreuodd adolygiad ar frys ar ôl adrodd AGGCC ei bod yn anfodlon bod cynnydd wedi cael ei wneud mewn deg ardal ymarfer, rheoli a chyfleusterau. Roedd y cartref wedi bod ym mherchnogaeth Larkfield Care Home Ltd ar adeg cau – mae’r cwmni hefyd yn rhedeg canolfan ym Mae Colwyn.

Share this story:

Toriadau gyngor: arweinydd yn siarad allan

Share this story:

Hugh-Evans

Mae arweinydd Cyngor Sir Ddinbych wedi ymosod ar y Llywodraeth Cymru, ar ôl awdurdodau lleol yn rhybuddio i baratoi ar gyfer toriadau yn y gyllideb.

Mae Cynghorydd Hugh Evans wedi dweud wrth aelodau’r cynulliad yng Ngogledd Cymru y byddai angen i’r sir i ddod o hyd i £3 milliwn arall o arbedion ar ôl yn awgrymu gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths, gallai cyllid gael ei dorri gan gymaint â 4.5%.

Yr wythnos diwethaf, dywedodd Mrs Griffiths y byddai awdurdodau yn cael ei roi ”gymaint o eglurder ag y bo modd” ar setliadau ar gyfer 2015-16, ond cyhuddo Mr Evans, cynghorydd annibynnol, mae’r llywodraeth Bae Caerdydd o ”cynllunio ariannol yn wirioneddol wael” a beirniadu gweinidogion am roi’r bai ar y llywodraeth San Steffan am doriadau i wasanaethau datganoledig.

Mewn llythyr, ysgrifennodd Mr Evans: “Mae’n sicr nid yw’n ormod i ofyn am ffigurau dangosol dibynadwy, mewn modd amserol, fel y bydd gennym yr amser i asesu cynigion a’u heffaith, yn eu cyfleu i’n trigolion ac yn eu rhoi ar waith mewn ffordd gynlluniedig? allwn ni os gwelwch yn dda gofyn i chi ddefnyddio eich dylanwad i berswadio llywodraeth Cymru i gadw at y ffigur dangosol gwreiddiol ac, os nad yw hynny’n bosibl, i wneud cais ffigur sy’n dwyn rhai debyg iddo? “

Ymatebodd Llywodraeth Cymru drwy ddweud ei fod wedi rhoi cymaint o eglurder fel y gofynnwyd i gynghorau, sydd hefyd angen cymryd ffactorau eraill i ystyriaeth wrth iddynt lunio eu cynlluniau cyllideb. Ychwanegodd eu datganiad: ‘”Mae CLLC [Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru] wedi cydnabod llywodraeth leol yng Nghymru wedi cael ei diogelu rhag y gwaethaf o’r toriadau mewn gwariant cyhoeddus, sydd yn wahanol i’r toriadau dwfn a wynebir yn Lloegr am y pedair blynedd diwethaf”.

Ar ôl cyhoeddiad yr wythnos diwethaf, dywedodd CLlLC cynghorau yn ” hollol siomedig’‘ yn cael eu cyllid ”decimated” am yr ail flwyddyn yn olynol.

Share this story:

Arthur Jones: gwylnos yn y dref fel chwilio barhau

Share this story:

arthurjones

Mae gwylnos golau cannwyll wedi ei gynnal yn Ninbych i nodi bythefnos ers diflaniad Arthur Jones.

Mae tua 400 o bobl yn troi allan yn y Angel yn Sgwâr y Goron ar nos Iau mewn digwyddiad i godi arian ar gyfer ei deulu. Nid yw 73 oed o Bwll y Grawys wedi cael ei clywed gan ers iddo anfon cerdyn post adref o Creta, gan ddweud ei fod yn cynllunio taith gerdded

Yn gynharach yr wythnos hon, addawodd prif weinidog David Cameron i helpu gyda’r chwilio am Mr Jones, mewn ateb i gwestiwn gan yr AS Llafur dros Ddyffryn Clwyd, Chris Ruane. Dywedodd wrth y Tŷ Cyffredin ar ddydd Mercher y byddai’n “yn cael trafodaethau gyda’r Swyddfa Dramor am yr holl gymorth consylaidd sy’n cael ei roi ac unrhyw beth arall y gallant ei wneud.”

Mae Awdurdodau Groeg wed lansio eu chwilio am Mr Jones yr wythnos diwethaf pan fethodd i fwrdd ei gartref hedfan, ar ôl ei arhosiad yn fflat yn y ddinas Chania, ar arfordir gogleddol yr ynys. Ers hynny, ei ffrindiau a’i deulu, a arweinir gan fab Jeff o Brestatyn, wedi hedfan i Creta i gynorthwyo heddlu ac i law allan dros fil o daflenni i godi ymwybyddiaeth. Mae llywodraethwr yr ynys, Stavros Arnaoutakis, wedi neud ei apêl ei hun i’r cyhoedd ar y teledu lleol ar nos Lun. Dan arweiniad apêl honno at sawl gofnodion gweld y potensial, ond cawsant eu diswyddo gan dditectifs lleol.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn disgrifio Mr Jones yn 5’6 o daldra, o faint canolig gyda gwallt llwyd byr a mwstas llwyd. Mae’r daflen yn cael ei dosbarthu yn Creta ac ar-lein yn dweud mae ganddo hefyd dri tatŵs – llong ar ei fraich dde, panther ar ei fraich chwith is ac eryr â braich dde isaf. Mae hefyd yn siarad gyda llais dwfn.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Haydn Williams: Mae Arthur yn gerddwr brwd a gallai fod yn unrhyw le yn Crete. Rwy’n gobeithio y bydd teithwyr a phobl ar eu gwyliau yn gweld ein hapêl, yn ogystal â phobl a ymwelodd â’r ardal rhwng 17 a 24 Mehefin ac a allai fod ag unrhyw wybodaeth amdano, ac yn cysylltu â ni. Yna, gallwn basio’r wybodaeth ymlaen i’r Swyddogion Heddlu lleol yno. Rydw i hefyd yn apelio ar unrhyw un a allai fod yn ymweld â Crete yn y dyfodol agos i gofio am deulu Arthur ac i riportio unrhyw beth y byddant yn ei weld neu unrhyw wybodaeth sydd ganddynt i’r Heddlu lleol yno.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar unwaith ar 101 neu Crimestoppers ar 0800 555 111.

Share this story:

Hachub yng Ngwersyll ‘Jam Butty’

Share this story:

salfordcamp

Mae ymgyrchwyr wedi ennill eu brwydr i achub gwersyll gwyliau plant y Salford ym Mhrestatyn.

Roedd y Gwersyll ‘Jam Butty’ fod i gau ar ôl 88 mlynedd – ond mae rheolaeth ar safle Ffordd Buddug wedi penderfynu i wrthdroi ei benderfyniad ar ôl ymgyrch proffil uchel gan Nick Abbott o Ordsall, sy’n dweud mae digon o arian wedi cael ei godi ar gyfer gwaith atgyweirio brys.

Collodd y gwersyll ei grant blynyddol o £50,000 gan Gyngor Dinas Salford yng nghanol toriadau yn y gyllideb gyda dim ond saith o’r 80 o ysgolion cynradd y ddinas yn cadarnhau archebion ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ond mae ei ymddiriedolwr, cynghorydd Bernard Pennington, yn gobeithio y gall gweithgor yn ymwneud â rheolwyr ac ymgyrchwyr cyfredol llunio cynlluniau newydd i gadw’r ganolfan ar agor. Mewn datganiad ar brynhawn dydd Mercher, dywedodd y Cynghorydd Pennington “Hoffem ddiolch i ysgolion Salford, y gymuned fusnes leol a sefydliadau elusennol am eu cefnogaeth yn ein helpu i gyrraedd y penderfyniad hwn.”

Mae’r ymgyrch wedi denu 1,271 o aelodau i grŵp Facebook, lle mae Mr Abbott wedi llongyfarch ymgyrchwyr ar eu llwyddiant: “Fel plentyn a fynychodd y gwersyll, hoffwn ddiolch i holl aelodau’r grŵp hwn am eu gwaith caled a’u dycnwch wrth ymgyrchu i gadw yr awyr agored gwersyll. Eich ymdrechion wedi sicrhau y gwersyll ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yr wyf yn falch o fod yn rhan o wir ysbryd Salford a ddangoswyd gan chi i gyd. Mae’r gwaith caled yn dechrau nawr. “

Yn y cyfamser, rhybuddiodd y Cynghorydd Pennington, er bod y gwersyll wedi cael eu hachub, mae arian gan y cyngor na fyddai yn cael ei adfer. Dywedodd wrth y Manchester Evening News: “Mae Mr Abbott yn credu y gall wneud cynnig arni ohono ac yr wyf yn gobeithio ei fod yn llwyddiannus. Ond mae gwersyll yn angen tua £80,000 y flwyddyn. Bydd y broblem fwyaf fydd cael mwy o ysgolion sydd â diddordeb mewn mynd yno. Bydd y gweithgor yn cyfarfod yr ymddiriedolwyr dair gwaith y flwyddyn gyda diweddariadau. “

Share this story:

Pryderon ariannol yn ysgol uwchradd Gatholig

Share this story:

blessededwardjones

Mae adroddiad newydd wedi datgelu pryderon ynghylch sefydlogrwydd ariannol yn Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones yn y Rhyl yn dal i fod.

Ar dydd Mercher diwethaf, mae cynghorwyr yn trafod sut mae gan yr ysgol eto i osod yn llawn ei chynllun adfer ar gyfer mynd i’r afael â diffyg yn y gyllideb. Yn fis Hydref diwethaf, mae cynlluniau i uno y Bendigaid Edward Jones gyda St Brigid yn Ninbych yn cael eu dileu.

Mae cynllun gwella 13-pwynt ar gyfer yr ysgol ei gyhoeddi mewn archwiliad mewnol gan Gyngor Sir Ddinbych. Mae ei brif, Ivan Butler, dywedodd y bu gwelliannau sylweddol mewn llawer o feysydd ond rhybuddiodd o ansicrwydd ynghylch ei adfer ariannol: “Mae wedi cynhyrchu rhagamcanion tair blynedd ac yn gweithio i leihau’r diffyg a ragwelir, ond bydd yn rhaid ddiffyg yn Mawrth 2015”. Mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i nodi bod angen mwy o archwiliadau ar gyfer materion megis diogelwch a methdaliad posibl.

Mae toriadau swyddi wedi helpu’r ysgol arbed dros £150,000, gydag arbedion tebyg disgwyl eleni.

 

Share this story:
86 queries in 1.311 seconds.