Welsh News — April 12, 2018 at 2:20 pm — Updated: April 12, 2018 at 2:20 pm

Buddsoddiad Glangwili am wneud ‘lot o wahaniaeth’

by

Pennaeth bydwreigiaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn dweud y bydd buddsoddiad £25m yn Ysbyty Glangwili yn gwneud “lot o wahaniaeth”.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

69 queries in 1.073 seconds.