Welsh News — February 14, 2018 at 8:52 am — Updated: February 14, 2018 at 8:52 am

Achosion cam-drin cyffredin yn ‘cael eu hanghofio’

by

Pwyslais ar daclo ecsbloetio plant yn rhywiol yn golygu fod achosion mwy cyffredin o gam-drin plant yn cael ei anghofio, yn ôl yr NSPCC.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

69 queries in 1.031 seconds.